Beheer en bestuur Baexheimerhof

Een lange traditie van gastvrijheid 
Het gemeenschapshuis is in 1967 gebouwd als sportzaal, bibliotheek en gemeenschapshuis. Vanaf het begin zijn er naast de normale activiteiten ook commerciƫle activiteiten georganiseerd. De goede service en gastvrijheid maken dat men graag terug komt in Baexheimerhof. Momenteel is Baexheimerhof een multifunctioneel zalencentrum waar nagenoeg al uw wensen vervuld kunnen worden.

Baexheimerhof is per 1 januari 2013 geprivatiseerd, waarbij Baexheimerhof BV door GeJaBx BV is overgenomen van de Stichting Gemeenschapshuis Baexem. Baexheimerhof BV huurt de gebouwen van de Stichting Gemeenschapshuis Baexem.

Het beleid voor de exploitatie wordt gemaakt door Geert Janssen. 

Het beheer wordt gedaan door twee personen in vaste dienst en een aantal oproepkrachten.

  • Geert Janssen, 1e beheerder & eigenaar

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • John Schoonbroodt, voorzitter
  • Ilse Vosdellen, secretaris
  • Jolanda Kurstjens, penningmeester
  • Werner van den Schoor, DB-lid
  • Ruud Joris, Lid

 

Vertrouwenspersoon

In overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet heeft het bestuur van Baexheimerhof samen met andere gemeenschapshuizen in de gemeente Leudal een vertrouwenspersoon aangesteld: Leny Houben. De vertrouwenspersoon moet het voor medewerkers en vrijwilligers gemakkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te melden. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, schelden, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag.

Wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die na een melding gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt de hulpvrager. Bijvoorbeeld, bij gesprekken met derden, bij bemiddeling, bij het indienen van een klacht of bij het doen van aangifte. Meldingen en gesprekken worden volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld. Wil je in contact komen met onze vertrouwenspersoon? Stuur dan een e-mail naar vertrouwenspersoonoogleudalatgmail.com (vertrouwenspersoonoogleudal[at]gmail[dot]com) 

Vertrouwenspersoon
Meer info? Neem contact met ons op!